Utvrđivanje da li postoji organizovana kriminalna grupa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Utvrđivanje da li postoji organizovana kriminalna grupa

Prilikom utvrđivanja da li postoji organizovana kriminalna grupa potrebno je utvrditi lica, pripadnike organizovane kriminalne grupe i njihovu ulogu u takvoj grupi, da li se radi o organizatoru ili pripadnicima iste, potom plan organizovane kriminalne grupe, u odnosu na koja dela se odnosi plan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)