Utvrđenje ništavosti založne izjave

STVARNO PRAVO

Utvrđenje ništavosti založne izjave

Založna izjava je isprava sačinjena od strane vlasnika nepokretnosti kojom se on jednostrano obavezuje da u korist poverioca zasnuje hipoteku radi namirenja obezbeđenog potraživanja na način propisan zakonom, a založna izjava u zasnivanju jednostrane hipoteke po formi i sadržini odgovara ugovoru o hipoteci.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)