Utvrđenje da je tužba povučena kada tužilac izostane sa ročišta, a uredno je pozvan

PROCESNO PRAVO

Utvrđenje da je tužba povučena kada tužilac izostane sa ročišta, a uredno je pozvan

Preduslov za utvrđenje da je tužba povučena kada tužilac izostane sa ročišta, a uredno je pozvan, u situaciji kada je na tužilačkoj strani neuka stranka, je da na pozivu za ročište bude naznačeno da se radi o pripremnom ročištu, kao i da je ta stranka upozorena na posledice nedolaska na to ročište.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)