Ustavna žalba – povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – povreda prava na suđenje u razumnom roku

Za postojanje povrede prava na suđenje u razumnom roku nije od značaja da li je odugovlačenje sudskog postupka uzrokovano postupanjem “sudećeg“ suda, drugog suda ili drugog državnog organa koji je trebalo da dostavi dokaze vezane za predmetni postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)