Uslovi za pobijanje pravnog posla ili pravne radnje u stečajnom postupku

PROCESNO PRAVO

Uslovi za pobijanje pravnog posla ili pravne radnje u stečajnom postupku

Pravni posao odnosno pravna radnja može se pobijati u stečajnom postupku pod uslovima predviđenim Zakonom o stečaju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)