Upućivanje na parnicu

PROCESNO PRAVO

Upućivanje na parnicu

Ako se vodi vanparnični postupak radi donošenja rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana, a protivnik predlagača ospori validnost ugovora o otkupu stana, isti se upućuje na parnični postupak radi utvrđivanja ništavosti predmetnog ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)