Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima koji vodi Agencija za privredne registre

UPRAVNO PRAVO

Upis u registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima koji vodi Agencija za privredne registre

Rok od 30 dana za podnošenje nove registracione prijave za registraciju podataka o kojoj je odlučeno rešenjem kojim je odbačena prethodna registraciona prijava i uplata polovine od iznosa propisane naknade za registraciju, propisani su kao uslovi na osnovu kojih se zadržava pravo prioriteta odlučivanja, zasnovano podnošenjem odbačene prijave u skladu sa stavom 2. člana 17. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)