Upis, odnosno brisanje prava u katastar nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Upis, odnosno brisanje prava u katastar nepokretnosti

Ne može se tužbenim zahtevom u parnici tražiti da sud naloži upravnom organu odnosno Službi za katastar nepokretnosti upis prava, odnosno brisanje prava, već se takav upis vrši po zahtevu stranke koja u prilog takvog zahteva dostavlja odgovarajuće isprave, pa i sudsku odluku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)