Uništenje i oštećenje tuđe stvari

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uništenje i oštećenje tuđe stvari

CD sa video zapisom jeste pismeni dokaz na osnovu koga se, nezavisno od odbrana pojedinih maloletnika saslušanih u krivičnom postupku, može utvrditi da li je pojedini od njih učestvovao u izvršenju krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)