Umišljaj za izvršenje krivičnog dela poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Umišljaj za izvršenje krivičnog dela poreska utaja

Optuženi postupa sa direktnim umišljajem, u situaciji kada je bio svestan da privredno društvo čiji je on vlasnik i osnivač sa udelom od 100%, izbegava obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost tako što ne prijavljuje činjenice koje su od uticaja za utvrđivanje te obaveze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)