Umanjenje zarade zaposlenog

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Umanjenje zarade zaposlenog

Zarada zaposlenog može se umanjiti isključivo zaključenjem novog ugovora o radu, ili aneksa ugovora, ili izmjenom opštih akata poslodavca, tj. korekcijom obračunske vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)