Ugovorna i zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovorna i zatezna kamata

Kada je ugovorom predviđena niža kamatna stopa od zakonom propisane stope zatezne kamate, poverilac ima pravo da umesto ugovorene niže kamatne stope zahteva isplatu zakonske zatezne kamate, a kada je ugovorena kamatna stopa viša od stope zakonske zatezne kamate, tada poverilac ima pravo da i za period docnje zateznu kamatu obračuna po ugovorenoj stopi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)