Ugovorena mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Ugovorena mesna nadležnost suda

Sporazum o ugovorenoj mesnoj madležnosti suda proizvodi pravno dejstvo samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se odnosi na određeni spor ili više sporova koji svi proističu iz određenog pravnog odnosa, a ispravu o sporazumu tužilac mora da priloži uz tužbu, a tuženi uz prigovor mesne nenadležnosti suda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)