Ugovorena mesna nadležnost osnovnog suda

PROCESNO PRAVO

Ugovorena mesna nadležnost osnovnog suda

Ako je u ugovoru o osiguranju hladnjače zaključenom između stranaka, predviđeno da za nastalu štetu sporovi se imaju rešavati pred drugim a ne sudom koji je za te sporove isključivo nadležan, radi se o ugovorenoj nadležnosti pa će te sporove rešavati sud čija je nadležnost ugovorena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)