Ugovorena i zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovorena i zatezna kamata

Samo ugovorena kamata do padanja dužnika u docnju može da teče i posle dužnikove docnje ako je viša od stope zatezne kamate, što znači da je ugovaranje kamate po većoj stopi za period docnje nedozvoljeno ugovaranje zakonske zatezne kamate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)