Ugovor o zakupu šuma u državnoj svojini

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zakupu šuma u državnoj svojini

Na nepokretnostima – šumama u državnoj svojini ne mogu se zaključivati ugovori o zakupu bez saglasnosti nadležnog ministarstva, pri čemu zahtev za dobijanje ove saglasnosti podnosi korisnik šume ili šumskog zemljišta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)