Ugovor o ortakluku

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o ortakluku

Ugovor o ortakluku između fizičkih lica nije posebno regulisan sadašnjim pozitivnim propisima, već se na njega primenjuju pravila iz Srpsko-građanskog zakonika, kojim je propisano da ugovor ortački biva onda kada se dva ili više lica slože da svoj trud ili i stvari svoje ulože na to da korist koja se otuda dobije među sobom dele.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)