Ugovor o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Ništavost odredbe o kamati ugovora o kreditu ne povlači ništavost samog ugovora, ako on može opstati bez ništave odredbe, i ako ona nije bila uslov ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor o kreditu zaključen.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)