Ugovor o kreditu sa promenljivom ugovornom kamatnom stopom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu sa promenljivom ugovornom kamatnom stopom

Ugovorna kamata kao deo novčane obaveze korisnika kredita i naknada koju on plaća banci za korišćenje novčanih sredstava odobrenog kredita, mora da bude izričito i jasno ugovorena i određena u pogledu visine ili načina njenog obračunavanja, pa odredba ugovora o kreditu o promenljivoj ugovornoj kamatnoj stopi koja zavisi od akata poslovne politike banke, ne sadrži jasne parametre za određivanje i obračun njene visine, i kao takva predstavlja ništavu odredbu ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)