Ugovor o deobi zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o deobi zaostavštine

Ugovor o deobi zaostavštine može biti proglašen ništavim, ako postoje uslovi za ništavost ugovora propisani odredbom člana 103. stav 1. ZOO, tj. ako je ugovor protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)