Ugovaranje nagrade za rad advokata u procentualnom iznosu

PROCESNO PRAVO

Ugovaranje nagrade za rad advokata u procentualnom iznosu

Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata data je mogućnost ugovaranja nagrade za rad advokata u procentualnom iznosu i to od utvrđene vrednosti predmeta spora, a ne i od iznosa dosuđenog stranci – nalogodavcu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)