Učešće u terorističkim napadima – Ramda protiv Francuske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Učešće u terorističkim napadima

Ramda protiv Francuske

(Predstavka br. 78477/11)

Aplikant je Rachid Ramda, alžirski državljanin. Trenutno se nalazi u zatvoru Lannemezan. Slučaj se tiče aplikantove pritužbe o navodnoj grešci u obrazloženju osuđujuće presude koju je donelo posebno odeljenje (sastav) Porotnog suda. Aplikant se dalje žali na njegovu krivičnu osudu uprkos prethodnoj konačnoj osudi redovnih krivičnih sudova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)