U kakvoj situaciji je lice kome je prestao radni odnos kao tehnološkom, ekonomskom ili organizacionom višku, a nije mu isplaćena pripadajuća otpremnina?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

U kakvoj situaciji je lice kome je prestao radni odnos kao tehnološkom, ekonomskom ili organizacionom višku, a nije mu isplaćena pripadajuća otpremnina?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)