Tumačenje načela tereta dokazivanja u parničnom postupku

USTAVNO PRAVO

Tumačenje načela tereta dokazivanja u parničnom postupku

Pravni stav drugostepenog suda da je teret dokazivanja krivice za nastalu štetu na strani tužioca umesto na tuženom, je ustavnopravno neprihvatljiv i predstavlja proizvoljnu i arbitrarnu primenu materijalnog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)