Troškovi postupka učinjeni oko preduzimanja predistražnih radnji

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka učinjeni oko preduzimanja predistražnih radnji

Izdaci učinjeni oko preduzimanja predistražnih radnji predstavljaju troškove krivičnog postupka, pa je bez značaja osnov odbacivanja krivične prijave.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)