Troškovi postupka u slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka u slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete

U slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete, troškovi postupka na ime nagrade za rad advokata i na ime sudske takse određuju se u visini dosuđenog iznosa naknade, a tužilac ima pravo na naknadu svih troškova veštačenja nezavisno od visine dosuđene naknade, ukoliko je veštačenje bilo nužno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)