Troškovi postupka proglašenja nestalog za umrlog

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka proglašenja nestalog za umrlog

U situaciji kada je predlagač imao pravni interes da se utvrdi dan i čas smrti njegovog dede, a što mu je nužno za postupak rehabilitacije, tada se njegov zahtev za naknadu troškova postupka ima odbiti shodno članu 28. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)