Troškovi postupka i priznanje tužbenog zahteva

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka i priznanje tužbenog zahteva

Nisu nužni niti neophodni troškovi zastupanja tužioca na ročištu za glavnu raspravu koje je usledilo nakon ročišta na kome je tuženi priznao tužbeni zahtev u iznosu većem od iznosa u kome je tužilac uspeo u sporu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)