Troškovi postupka i okončanje postupka fikcijom povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka i okončanje postupka fikcijom povlačenja tužbe

Kada punomoćnik tuženog nije bio u prilici da traži odlaganje ročišta, nije bio ni dužan da podneskom osporava tužbeni zahtev i predaje punomoćje za zastupanje, pre zakazanog prvog ročišta za glavnu raspravu, već je to mogao učiniti na samom ročištu. Zato mu ni ne pripadaju troškovi za pisanje podneska pre ročišta na kojem je zbog njegovog izostanka konstatovano povlačenje tužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)