Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

U situaciji kada dođe do povlačenja tužbe u pretežnom delu, odnosno kada tužilac u sporu uspe sa manje od 5%, suprotno žalbenim navodima punomoćnika tuženog, svaka stranka snosi svoje troškove postupka, jer da bi tužilac ostvario svoje pravo i naplatio dug, morao je da pokrene postupak pred sudom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)