Troškovi nastali u postupku povodom pravnog leka

PROCESNO PRAVO

Troškovi nastali u postupku povodom pravnog leka

Ako sud odbaci ili odbije pravni lek odlučiće o troškovima nastalim u postupku povodom tog pravnog leka, a ako sud preinači odluku protiv koje je izjavljen pravni lek, ili ukine tu odluku i odbaci tužbu, odlučiće o troškovima celog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)