Troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka

Okrivljeni se može i delimično osloboditi obaveze da naknadi troškove krivičnog postupka, ali ne i obaveze da naknadi troškove na ime nagrade i nužnih izdataka branioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)