Troškovi krivičnog postupka i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je prvostepeni sud propustio da u presudi odredi rok plaćanja troškova krivičnog postupka, tada ni odluka o troškovima krivičnog postupka nema razloga o odlučnim činjenicama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)