Troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka

Rok propisan u članu 262. stav 2. ZKP u trajanju od jedne godine za podnošenje zahteva za naknadu troškova postupka, teče od “dana u koji pada događaj“ određen zakonom kao početak računanja roka, a to je dan nastupanja pravnosnažnosti presude ili rešenja koje odgovara presudi, a ne od dana dostavljanja strankama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)