Troškovi krivičnog postupka

USTAVNO PRAVO

Troškovi krivičnog postupka

Kada sud donese presudu kojom se okrivljeni oslobađa optužbe, troškovi krivičnog postupka, kao i nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca, padaju na teret budžetskih sredstava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)