Tradicionalno jesenje savetovanje. Ponovo u Vrnjačkoj Banji!

SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE
I ZAKONODAVSTVA

14 – 17. 11. 2023.
Zepter hotel, Vrnjačka Banja

 

14.11.2023.
* Problemi registracije i upisa nepokretnosti u Srbiji i pravci za njihovo rešavanje
– Prof. dr Miloš Živković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
* Zadužbine i stanarsko pravo
– Prof. dr Ilija Babić, univerzitetski profesor u penziji
* Pravo na dom u sudskoj praksi sa posebnim osvrtom na izvršni postupak
– Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Problemi prilikom kupoprodaje neregistrovanih (neuknjiženih) nepokretnosti
– Marina Mihailović, Advokatska kancelarija Caković /Tomić

15.11.2023.
* Mini eletrane i naknada štete
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Novoosnovano privredno društvo i obaveze osnivača
– Dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Stečaj preduzetnika
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Novine u zakonskom regulisanju zaštite prava na suđenje u razumnom roku
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

16.11.2023.
* Sporna pitanja u vezi korišćenja godišnjeg odmora

–  Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Disciplinska odgovornost državnih službenika
– Nataša Zavođa, Ministarstvo kulture
* Diskriminacija u svetu rada – osvrt na rizik diskriminacije prilikom utvrđivanja viška zaposlenih
– Mr Mina Kuzminac, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
* Institucionalno alternativno rešavanje radnih sporova kao mogući mehanizam za rasterećenje sudova
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirni rešavanje radnih sporova
* Pitanja i odgovori
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

17.11.2023.
* Pravo podnosioca predstavke na učešće u postupku i zloupotreba prava na predstavku
– Radojka Marinković, sudija, predsednica Upravnog suda
* Registar sudskih zabrana
– Dr Nebojša Šarkić, profesor emeritus Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Šta bi trebalo menjati u zakonu o vanparničnom i javno beležničkom postupku
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Preispitivanje notarskih odluka
– Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu

 • Plan rada:
  Predavanja i diskusija svakog dana:
  10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
  17.00 – 19.00 časova (po potrebi)
 • Šta dobijate:
  * Zbornik radova – sva izlaganja predavača
  * Sertifkat o učešću na savetovanju
 • Cenovnik savetovanja:
  Cena kotizacije po učesniku iznosi
  45.000,00 RSD + PDV (390,00 EUR / 750,00 BAM).
  Pogodnosti:
  Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
  Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
 • Cenovnik smeštaja:
  Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
  Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
  (13-17. 11. 2023)
  1/1 = 54.750,00 RSD (466,00 EUR / 914,00 BAM)
  1/2 = 45.780,00 RSD (390,00EUR / 764,00 BAM)
 • Pansion počinje 13. 11. 2023. od 15.00 časova.
  13. 11. 2023. – večera
  14-16. 11. 2023. – doručak, ručak, večera
  17. 11. 2023. – doručak i ručak
 • Prijava za savetovanje
  Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE I ZAKONODAVSTVA, 13 - 17. 11. 2023. Vrnjačka Banja.
  Kontakt telefon:
  Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.