Teško delo protiv opšte sigurnosti i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kod činjenice da je radnjom koju je optuženi preduzeo došlo do nanošenja teške telesne povrede oštećenom u vidu preloma četvrte metakarpalne kosti, da optuženi nije imao nameru da povredi oštećenog i nije imao nameru da mu nanese teške telesne povrede, prvostepeni sud je dužan da u obrazloženju presude navede jasne razloge u pogledu zaključka da u radnjama optuženog nisu sadržani bitni elementi ni nekog drugog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)