Teška telesna povreda i nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Teška telesna povreda i nasilje u porodici

Teška telesna povreda naneta sa umišljajem ne može se smatrati kvalifikatornom okolnošću za krivično delo nasilje u porodici, s obzirom na to da umišljajno nanošenje teške telesne povrede prilikom izvršenja predmetnog krivičnog dela predstavlja zasebno krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)