Tag Archives for " zaštita potrošača "

Raskid ugovora o kupoprodaji robe – patika kupljene od tužioca u prodavnici tuženika i povraćaj kupoprodajne cene

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o kupoprodaji robe – patika kupljene od tužioca u prodavnici tuženika i povraćaj kupoprodajne cene

Kada je tužilac kupio patike u prodavnici tuženika, a veštačenjem je utvrđeno da su nesaobrazne zaključenom ugovoru o kupoprodaji, ima pravo na raskid ugovora i povraćaj kupoprodajne cene.

Valutna klauzula

Valutna klauzula

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud dao dovoljne i relevantne razloge o svojim zaključcima da u konkretnom slučaju nije dokazano da odredbe o valutnoj klauzuli u spornom ugovoru, u vrijeme njegovog zaključenja, apelantu nisu bile dovoljno jasne i razumljive, odnosno da je ugovaranje tzv. valutne klauzule nezakonito.