Tag Archives for " zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez ugovora o radu "

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Za obavljanje određenih poslova može se više puta zasnivati radni odnos na određeno vreme, pri čemu ukupno trajanje po sukecisivnim ugovorima ne može biti duže od 12 meseci.

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez ugovora o radu

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez ugovora o radu

Za postojanje radnog odnosa zasnovanog na neodređeno vreme stupanjem na rad, bez zaključenog ugovora o radu u pisanom obliku, nužno je da postoji pravni odnos koji ima sve elemente radnog odnosa, osim što je volja ugovornih strana poslodavca i zaposlenog iskazana u usmenom, a ne u pisanom obliku.