Tag Archives for " zakoni "

Krijumčarenje i zloupotreba opojnih droga u BiH

UDK 343.575(497.6)

KRIJUMČARENJE I ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA U BiH
Damir Bilić, MA, Sarajevski kiseljak d. d, Bosna i Hercegovina.

Rezime: U ovom radu bavićemo se razmatranjem opštih pojmova opojnih droga, krivičnim postupcima koji su primjenjeni na prostoru Bosne i Hercegovine u njihovom suzbijanju kao i samom zloupotrebom opojnih droga. Na kraju ćemo pokušati navesti šta su državne institucije uradile po pitanju prevencije krijumčarenja droge i interpretirati neke statističke pokazatelje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga u Bosni i Hercegovini. Pravni sistem Bosne i Hercegovine sadrži niz odredbi kojima se propisuje odgovornost i kažnjavanje za nedozvoljene radnje i djelatnosti pojedinaca i grupa u vezi i povodom opojnih droga.

Ključne riječi: opojne droge, krijumčarenje, neovlašteni promet opojnih droga, prevencija protiv opojnih droga, krivična djela, zakoni.