Tag Archives for " ugovor o radu na određeno vijeme "

Rad po ugovoru o djelu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rad po ugovoru o djelu
Ugovorom o djelu ne zasniva se radni odnos, već se uspostavlja rad bez radnog odnosa, zbog čega se ne može utvrditi postojanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, niti se poslodavac može obavezati da zaključi ugovor o radu.

Ugovor o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme, neprekidno ili sa prekidima, ne može trajati duže od 12 meseci, a ukoliko je zaposleni kod poslodavca obavljao istovrsne poslove u periodu dužem od 12 meseci, radni odnos na određeno vreme, istekom pet radnih dana u kojima je zaposleni nastavio da radi, po sili zakona prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.

Otkaz ugovora o probnom radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o probnom radu

Poslodavac i zaposleni mogu u toku trajanja celog perioda probnog rada učiniti otkaz ugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana.