Tag Archives for " rasne i verske mržnje i netrpeljivosti "

Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

Krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti može izvršiti samo učinilac koji je pripadnik određene nacionalne, verske i rasne grupacije suprotne onoj kojoj pripadaju oštećeni.