Tag Archives for " pravo na novčanu naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom "

Ko i pod kojim uslovima ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorija invalidnosti), utvrđenog u članu 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Ko i pod kojim uslovima ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorija invalidnosti), utvrđenog u članu 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?