Tag Archives for " paušalna nakada štete za izostalu zaradu "

Paušalna nakada štete za izostalu zaradu zbog poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa iz formalnih razloga

Paušalna nakada štete za izostalu zaradu zbog poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa iz formalnih razloga

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojim je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, odbiće zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada.