Tag Archives for " odbijanje prijavne tužbe "

Odbijanje privatnog optužnog akta

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatnog optužnog akta

Vraćanjem privatne tužbe, koju je podneo advokat (punomoćnik) radi uređenja i unošenja u činjenični opis optužnog akta izostavljenog elementa krivičnog dela, bila bi narušena ravnopravnost stranaka, pa je pravilna odluka prvostepenog suda da odbije privatnu tužbu.