Tag Archives for " krivičnog dela zloupotreba službenog položaja "

Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

Direktor škole smatra se službenim licem kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja i koje odlučuje o pravima i obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica, pa zato može biti izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Svojstvo službenog lica kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Svojstvo službenog lica kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

Kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, svojstvo službenog lica u smislu člana 112. stav 3. tačka 3. KZ, ima i lekar specijalistia u zdravstvenom centru koji je odlučivao o pravu oštećene na abortus, koje podrazumeva ispunjavanje niza zakonom određenih uslova i procedura.