Tag Archives for " krivičnog dela – teško delo protiv opšte sigurnosti "

Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova

Krivično delo nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova čini lice odgovorno za projektovanje, rukovođenje ili izvođenje gradnje ili građevinskih radova, koje pri izvođenju tih radova ne postupa po propisima ili opštepriznatim tehničkim pravilima i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima.