Tag Archives for " korišćenje pokretnih stvari "

Naknada štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari

Da bi se ostvarilo pravo na naknadu štete na osnovu izmakle koristi zbog nemogućnosti korišćenja pokretnih stvari nije dovoljno da tužilac dokaže kolika se korist mogla očekivati od korišćenja te stvari, već je nužno da dokaže koji se dobitak mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari, a čije ostvarenje je sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.