Tag Archives for " kontrola javnih sredstava "

Osnovna načela i principi u postupku javne nabavke

UDK: 351.712.2(497.11)
COBISS.SR-ID 35450889

OSNOVNA NAČELA I PRINCIPI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Vesna R. Trumbić, rukovodilac Samostalne službe javnih nabavki u JKP Infostan tehnologije, Beograd.

Rezime: U ovom tekstu biće opisana načela i principi javne nabavke, na kojim bi trebalo da se zasniva i sprovede svaki postupak. Razlog sprovođenja javne nabavke je da se pribavi željeni predmet javne nabavke, koji je ekonomski opravdan i celishodan. Poštovanje integriteta javne nabavke predstavlja zahtev koji je u skladu sa tokovima vremena i tržišta, čijom primenom se omogućava da se postupak sprovede u razumnom roku, uz izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuđača i uspešnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci.

Ključne reči
: javna nabavka, načela i principi javne nabavke, transparentnost postupka javne nabavke, integritet javne nabavke, mehanizmi kontrole javne nabavke, rizik u postupku javne nabavke, kontrola javnih sredstava.